Bewegen met behulp van een webcam

Bewegen met behulp van een webcam. Nou dat is iets waar niemand aan zou hebben gedacht. Is dat nou mogelijk? Kan dat wel? En als dat kan, hoe dan wel? De technologische ontwikkeling in de wereld heeft in de afgelopen 20 jaren heel wat met zich meegebracht. Het mooie van de technologie is natuurlijk te zien aan de zaken die ten goede van de mensheid komen. Denk aan innovatieve ontwikkelingen die het leven van de mens in plaats van lastig, veel efficiënter maken. Denk hierbij aan de wasmachine die het veel gemakkelijker heeft weten te maken om de kleren schoon te krijgen. Natuurlijk zullen er daartussen enkele opties zijn die het menselijk leven in plaats van efficiënter, slapper maken. Denk hierbij als voorbeeld aan facebook. Dit is zeker een discutabel voorbeeld, gezien vele ondernemers het medium gebruiken om steeds dichterbij hun klanten te komen. Dit maakt hun werk veel makkelijker. Echter moeten wij hierbij ook denken aan de vele jongeren die in plats van iets nuttigs uit te halen, er juist luier van worden.
Dit artikel richt zich juist op het efficiënter en effectiever gebruiken van de ter hand liggende mogelijkheden.

Webcam als voorbeeld
Hierbij gebruiken wij de webcam als voorbeeld om in plaats van alleen een simpel Skype call te plegen, de mogelijkheden van de webcam juist in te zetten voor grotere doelen dan alleen conversaties. De gezondheidszorg wordt zoals elders in de wereld, ook in Nederland me de dag onbetaalbaar. Zo doende dient er ook te worden gedacht aan mogelijkheden om bepaalde kosten, te vervangen of anders gezegd, een deel van de zorg, aan te passen aan de omstandigheden.
Preventiesfeer
Zodoende kan er worden gedacht aan het in de preventiesfeer gebruiken van de webcam. Ken jij de fitnesprogramma’s uit het verleden nog, die elke ochtend op de televisie te zien waren? Zeker wel. De televisieprogramma’s waren altijd van te voren opgenomen. Je kreeg wel het gevoel alsof jij mee kon doen, maar kon geen feedback genieten van de trainer. Met de webcam zou precies dit deel in de preventiesfeer van de gezondheidzorg kunnen worden geïntroduceerd. Denk als voorbeeld aan een trainer die niet op 10 locaties tegelijkertijd aanwezig kan zijn om aan 200 seniorenburgers fitnes trainingen te verzorgen. Het implementeren van de mogelijkheden van die de webcam bied kan een oplossing zijn. de trainer kan via het internet in contact zijn met de senioren. De trainingen kunnen worden verzorgt. Er kan live feedback komen vanuit de trainer als vanuit de senioren. Zo mist de burger het contact niet(zoals bij de televisie wel het geval was).
Infrastructuur
Hierbij moet er alleen voor worden gezorgd dat de infrastructuur in orde wordt gemaakt voor deze mogelijkheid. Aan de andere kan dient ook te worden gekeken naar de wijze waarop dit model veel efficiënter en effectiever kan worden gemakt voor zowel de trainers als de burgers. Het ligt uiteindelijk in de bedoeling dat deze mogelijkheid en vele van dit soort mogelijkheden ertoe bijdragen dat er gewerkt wordt aan een veel efficiënter zorgsysteem.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *